Organisasjonsendring og utvikling

Organisasjonsutvikling er en konsekvens av endrede krav som markedet setter, endret kompetansebehov og endret strategi i bedriften som en konsekvens av det. Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til målrettet praksis for medarbeiderne.

En organisasjons­utviklingsprosess vil i de fleste sammenhenger dreie seg om å utvikle ny kompetanse eller utvikle nye samarbeids- og sam­handlings­former og å få ledere og med­arbeidere til å endre adferd for å oppnå organisasjonens mål. Det kan også innebære utvikling og etablering av nye strukturer eller inndelinger av organisasjonen.

Enhver ledelse må arbeide for å gjøre organisasjonen mer agil, mer effektiv, mer samkjørt, skape grunnlag for bedre team-sammensetning og bedre rolleforståelser som ivaretar de endrede krav.

Pariums organisasjonsutvikling vil alltid være praksisnær med vekt på virksomhetstilpasning. Det betyr at vi jobber gjennom toppledere og mellomledere med å tydeliggjøre deres handlingsrom for å utvikle organisasjon og medarbeidere

Parium har spisskompetanse innen:

 • Kobling av strategi og organisasjonsutvikling
 • Design og gjennomføring av utviklingsprosesser
 • Organisasjonsendring og endringsledelse
 • Organisasjonskartlegging og –analyse
 • Kartlegging og utvikling av organisasjonskultur
 • Utvikle og forbedre organisasjonsdesign
 • Konflikthåndtering

 

 • TROND SAMUELSEN

  Jeg har erfaring som leder fra medieindustrien i 7 år med store omstruktureringer og organisasjonsendringer. Jeg har jobbet 22 år som konsulent i Mercuri International og Collegium Management Center hvor jeg gjennomførte oppdrag innen strategiutvikling og organisasjonsutvikling, med stor vekt på lederutvikling og salgsutvikling.

  +47 901 11 995

  Se flere kontakter
  Trond-1-1024x1024