DISC, for effektiv kommunikasjon

DiSCHvorfor kommuniserer jeg bedre med noen enn med andre?
Hvorfor forstår ikke alle det samme, når jeg sier det i samme gruppe?
Hvorfor går praten lett med noen mennesker, mens den i andre sammenhenger er anstrengt?

«Hver eneste dag virker du på andre, gjennom din atferd og din kommunikasjon» og «Andre virker på deg, gjennom sin atferd og kommunikasjon».
DISC beskriver og forklarer atferd. Og viser oss hvorfor vi handler som vi gjør i forskjellige situasjoner.

Parium benytter Everything DiSC® fra Wiley og vi er sertifiserte i verktøyene.  Everything DiSC® er forskningsbasert og validert, og vi kan med 100 % sikkerhet garantere validiteten og reliabiliteten på våre Everything DiSC® verktøy.  Vi underbygger dette med en omfattende forskningsrapport, som vi åpent deler med alle som ønsker å lese denne.

For de fleste blir introduksjonen til DiSC et livslangt og spennende arbeidsverktøy i kommunikasjon med andre, både på jobb og i privatlivet.
DiSC er et lett forståelig og lett tilgjengelig verktøy som kan gi deg god innsikt og forståelse av egen adferd, og på samme måte gi deg innsikt og forståelse for andres adferd.
Er du en D, i, S eller C så vil det være til stor hjelp å ha innsikt i dette når du kommuniserer med andre. Er den du kommuniserer med en D, i, S eller C vil det på samme måte hjelpe deg til å kommunisere på en slik måte at dere får en effektiv dialog. Det er en vesentlig forskjell på en tilpasset kommunikasjon til å «være som jeg er» i alle sammenhenger. Er du leder, selger eller en som skal hjelpe andre så vil innsikt, respekt og forståelse for andre gi deg muligheten til å lykkes i langt flere situasjoner.
Behersker du DiSC vil du kommunisere bedre og mer effektivt med andre mennesker.

Kort fortalt beskriver DISC ulike atferdstiler.
Hver av disse fire atferdstilene er særskilte, naturlige stiler som med letthet kan observeres i den daglige atferden hos mennesker, selv om vi bruker en variasjon i intensitet, og kombinasjon av atferdstilene.

DISC-D-DominantDominerende – D
Mennesker med høy tendens D er målbevisste, energiske og direkte. De motiveres av resultater og utfordringer, vil prøve å endre eller kontrollere sine omgivelser. Er saksorienterte, formelle, dristige og utålmodige.

 

DISC-i-influerendeinfluerende – i
Mennesker med høy tendens i retter sin energi mot andre mennesker. 
De er sosiale, utadvendte, uformelle og pratsomme. Ivrige etter å skape relasjoner. De motiveres i stor grad av sosial aksept og anerkjennelse.

 

DISC-S-StødigStødig – S
Mennesker med høy tendens S er vennlige, imøtekommende og forsiktige. De fokuserer på samarbeid, samhold og harmoni, er lyttende og reflekterende, og motiveres i høy grad av trygghet og stabilitet.

 

DISC-C-KvalitetssøkendeKvalitetssøkende – C
Mennesker med høy tendens C bruker energien på sak, riktighet, kvalitet og formaliteter. De er opptatte av å gjøre ting på den korrekte måten og prøver ofte å analysere nøye. De er formelle og vurderende i sin opptreden og motiveres av kvalitet og riktighet.

 

Bruksområdene for DiSC er mange. Det kan påvirke all kommunikasjon med andre, noen ganger i liten grad, andre ganger kan det legge betydelige føringer for hvordan du skal kommunisere for å få en god dialog. Typiske bruksområder kan være:

 • Egenutvikling og selvinnsikt
 • Lederutvikling
 • Teamutvikling
 • Salgstrening og salgsarbeid
 • Medarbeidersamtaler
 • Kundebehandling
 • Konfliktforebygging og håndtering
 • Rekruttering
 • Organisasjonskultur
 • Kulturforståelse
 • Kommunikasjons- og atferdstrening
 • Coaching

Eksempel 1. Everything DiSC Workplace®
Everything DiSC Workplace® skaper refleksjon knyttet til styrker og utviklingsområder om egen atferd. Denne rapporten gir deg et godt innblikk i egen DiSC-profil, den forteller om stilene, om hvordan du reagerer på ulike stiler og hvordan du kan arbeide mer effektivt med mennesker som har ulike stiler. En god introduksjon til DiSC. Disse rapportene er på Norsk.
Se en eksempelrapport.

Eksempel 2. Everything DiSC Work of Leaders®
Verktøyet gir innsikt om egen lederatferd, knyttet til 8 anerkjente ledelsesdimensjoner og DiSC® modell. Du får også nyttig kunnskap om hvordan du som leder, presterer innenfor 3 viktige områder; Skape en visjon, bygge tilslutning og sørge for gjennomføring.Disse rapportene er på Norsk.
Se en eksempelrapport.

Eksempel 3. Everything DiSC Work of Leaders® – Gruppekultur-rapport
Verktøyet gir et helhetsbilde mht til innsikt, om foretrukket atferd, prioriteringer og pådrivere, i en gruppe med ledere. Verktøyet tar utgangspunkt i beste praksis og hvilken atferd gruppen som helhet viser i forhold til dette. Selve rapporten er på Engelsk, men bruker profiler som er tatt på Norsk.
Se en eksempelrapport (engelsk)

Vi arbeider med DiSC i det daglige. Ønsker du å bli kjent med hva DiSC kan bety for deg og ditt selskap er du velkommen til å ta kontakt. Vi har løsninger for enkeltpersoner, for ledergrupper, team og selgere.

 

 

 • ALF LANDE

  Jeg trives å jobbe for de etablerte medieselskapene og nyetablerte selskaper. Min hovedinteresse er å bidra til å foredle og innovativt utvikle selskapenes forretningsmodell, og lete etter spennende samspill med selskaper med komplementær kompetanse og relevante ressurser.

  +47 911 58 930

  Se flere kontakter
  Alf-1024x1024