Vi arbeider med

Parium bidrar til å gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser.
Vi bistår selskaper med å bevare og videreutvikle inntekts- og kundebasen gjennom krevende endringsprosesser, og i arbeidet med å utvikle organisasjonen slik at nye inntektsmuligheter og nye markeder åpnes.

Du kan forvente en samarbeidspartner med høy faglig og operasjonell kompetanse. En partner som er opptatt av å skape resultater sammen med deg og som vil sikre at løsningene treffer i forhold til ambisjonene for samarbeidet.

Parium har særlig styrke innenfor 4 områder:

Utvikling av ledergrupper
Vi arbeider ut fra den forutsetning en strategisk forpliktet og godt samhandlende ledelse er forutsetning for å lykkes med krevende endringsprosesser. Les mer her…
Alle i Parium har solid ledererfaring, og en bred verktøykasse. Bl.a. god erfaring med DiSC, og fire av våre konsulenter er «Certified DiSC-trainers». Les mer om DiSC fra Wileys.

Organisasjonsendring og utvikling
Vi har bred erfaring fra å utforme og gjennomføre organisasjonsendring. For å oppnå reelle endringer er endringer i og utvikling av selskapets organisering og samhandling viktig. Uten gjennomtenkte og vel-implementerte organisasjonsendringer, vil selskapet oftest mislykkes i å implementere ny strategi. Kontinuerlig Forbedring og LEAN er velkjente og velprøvde modeller for utvikling. Les mer her…

Forretningsmodellutforming
Vi bistår selskaper med revisjon og fornyelse av selskapets strategi og forretningsmodell. Nye utfordringer og muligheter pga av endrede markedsforhold, konkurranse og ny tilgjengelig teknologi, krever ikke bare endret strategisk retning, men også ofte innovasjon og utvikling av hva slags forretningsmodell og inntekter selskapet bygger virksomheten på.

Salgskultur og salgsledelse
Parium har bistått en rekke selskaper med styrking av salgsfunksjonen. Ved krav til prestasjonsøkning, er kravet til salgsledelse og selgerkorpsutvikling, svært viktig. Målstyring, salgsverktøy, salgsmateriell, prosesser, ROI-beregninger, kompetanseheving og rekruttering/avvikling er typiske oppgaver vi løser innenfor salg. Les mer her…

Parium består i dag av 5 erfarne rådgivere, Roger Hansen, Gaute Øren, Trond Samuelsen, Alf Lande og Kari Opseth Øren.

Parium4

 

  • ALF LANDE

    Jeg trives å jobbe for de etablerte medieselskapene og nyetablerte selskaper. Min hovedinteresse er å bidra til å foredle og innovativt utvikle selskapenes forretningsmodell, og lete etter spennende samspill med selskaper med komplementær kompetanse og relevante ressurser.

    +47 911 58 930

    Se flere kontakter
    Alf-1024x1024